Magazine

Vill du inspireras av cykelkunnigt folk samt få tips på saker som rör cykelvärlden så hittar du det här. Läs det senaste - skrivet av branschens bästa.

Konsten att rikta cykelhjul

Att bygga och rikta ett cykelhjul är kanske den mest ädla konsten inom cykelmekande. Vi ska här försöka att reda ut begreppen och enkelt förklara principerna bakom det. Denna guide är på en relativt enkel nivå, och utan behov för avancerade verktyg.

Varför ska jag rikta hjulen?

Om du märker att cykeln har en lite ojämn gång, eller rentav ser att hjulen är lite skeva så är det läge att rikta upp dem. Med största sannolikhet har ekerspänningen släppt en aning, och att fortsätta cykla med ett skevt hjul leder ofta till att hela fälgen blir skev i sig själv, och då är det svårt att rädda upp det utan att ha en ojämn och därmed ömtålig ekerspänning. Lyft cykeln och snurra på hjulen, titta nära där fälgen passerar ramen för att få en bra referenspunkt kring huruvida hjulet behöver riktas eller inte.

Vilka verktyg behövs?

För dig som som är hemmamekaniker och inte tänkt rikta hjul hela dagarna så är det ändå givet att du ska ha en ekernyckel. Det finns enkla för en billig peng som passar flera olika typer av ekrar, till exempel denna från Cyclo Tools ekernyckel.

Om du är en lite mer avancerad mekaniker och vill uppnå ett perfekt resultat på dina hjul så rekommenderas ett ordentligt riktställ som detta från Park Tool. Här kan det även vara bra att ha flertalet specifika ekernycklar som är anpassade för en ekerstorlek.

Grundläggande principer och bra-att-veta

Hjulen är uppbyggda av ekrar, fälg och ett nav. Hälften av ekrarna är monterade på navets högra sida, och hälften på navets vänstra sida. Ofta kan ekringen på fram- och bakhjul se annorlunda ut, då det går att få olika egenskaper beroende på hur man väljer att ekra hjulet. Nu kommer vi inte gå igenom hur man bygger ett hjul från grunden i denna text, men det kan ändå vara bra att veta att alla hjul inte är ekrade på samma sätt.

När ett kvalitetshjul är rakt och fint i både höjdled och sidled så har hjulet en jämn ekerspänning, du ska alltså inte behöva ha ekrarna på ena sidan betydligt mer hårt spända än de på den andra sidan. Ekerns ände mot fälgen är högergängad, så för att spänna ekern och göra avståndet mellan nav och ekernippel kortare så vrider du den medsols. Vill du istället öka avståndet så vrider du den motsols.

Byte av en eker

Att en eker går av är kanske det vanligaste missödet du kommer att råka ut för utöver punkteringar och kedjebrott, så här kan det vara bra att veta hur man gör för att kunna åtgärda det så fort som möjligt för att minska belastningen på närliggande ekrar.

Det första steget är att plocka bort hjulet från cykeln, samt montera av däck, slang och fälgband. I vissa fall behöver man även montera av drev eller kassett för att komma åt, om det är så att det gått av på bakhjulets högra sida. Mät sedan ekern noggrant, eller plocka bort ytterligare en eker ett halvt varv bort från den trasiga för att få exakt korrekt längd på den. Det är alltid lättast om du har måttet eller den gamla ekern med dig när du ska köpa en ny. När du fått tag i rätt längd, montera tillbaka dem och försök att dra den ungefär lika hårt som den närliggande ekern. När detta är gjort är det dags att rikta hjulet!

Att rikta hjulet

Om du inte har ett riktställ så är det näst bästa att ha cykeln hängandes i ett mekställ för att kunna låta hjulet snurra fritt i luften. Annars funkar det även ganska bra att ha cykeln ståendes uppochned på golvet.

  1. Montera av däck, slang och fägband för att komma åt ordentligt. Om du ska byta en eker så är detta som sagt helt nödvändigt att göra.
  2. Droppa gärna lite olja på skarven mellan ekernippel och fälg på samtliga ekernipplar. Detta behöver du nödvändigtvis inte alltid göra, men det underlättar justeringen
  3. Känn igenom hjulets ekerspänning genom att klämma dem mot varandra parvis. Om de känns jämnt spända, fortsätt vidare runt hjulet. Om någon eker är betydligt lösare än de andra i hjulet, spänn upp den fram tills du tycker den känns lika spänd som de andra.
  4. Det är dags att rikta hjulet i sidled. Se till att ha ett ordentligt riktmärke för att se hur mycket fälgen rör sig i sidled när hjulet snurrar. Använd en bromskloss (eller ditt riktställ) som referens. Om du har skivbroms och saknar riktställ så kan du tejpa fast något på ramen som löper nära fälgkanten. Börja med att snurra fort för att sedan sakna ned farten för att se var någonstans på fälgen den skevar som mest. Ta tag i den ekern som är närmast där felet är som störst.
  5. Om fälgen ska flyttas till höger så ska du spänna ekrarna på navets högra sida, och släppa på ekrarna på navets vänstra sida. Självklart gäller det motsatta om fälgen ska flyttas till vänster. Börja här med att göra små justeringar, maximalt ett kvarts varv per ekernippel åt gången. Små förändringar gör en ordentlig skillnad på hjulet! Se även till att justera mer än bara en eker. Ca 5 ekrar som är närliggande (alltså 2 på varje sida om den som är närmast felet) brukar vara lagom. Här justerar du mindre ju längre ut från ”den felande ekern” du kommer. När du justerat, sätt fart på hjulet igen och titta mot din referenspunkt. Repetera detta steg tills du är nöjd.
  6. Nu när vi hittat ett läge där hjulet knappt vobblar i sidled så kan det fortfarande finnas fel kvar i höjdled. Fortsätt att använda samma referenspunkt och titta på samma sätt kring vilket ekerpar det felar mest. Om fälgen är för hög och studsar upp vid denna punkt, då ska du spänna på de närliggande ekrarnas spänning. Här är det viktigt att du spänner lika mycket på både den högra och vänstra navsidans eker, annars får vi tillbaka problemet med att hjulet vobblar i sidled. Om det är så att fälgen är för låg så släpper du istället på ekerspänningen.
  7. Upprepa tills du är nöjd, och gör som tidigare endast små justeringar åt gången

När riktningen i både sidled och höjd är genomförd, kontrollera i fälgens insida att inte några ekrar sticker ut genom nipplarna. Om så är fallet, fila ned dem försiktigt med en metallfil för att undvika punkteringar från insidan.

Nu är hjulet färdigriktat och redo att cyklas på igen!

Vi hoppas att denna guide var till hjälp, och var inte rädd för det lite ”plingande” ljudet som kan uppkomma de första meterna du cyklar, det är bara ekrarna som sätter sig ordentligt. Se till att hålla koll på din ekerspänning och justera minst någon gång om året, kanske ännu oftare än så om du utsätter din cykel för tung last.