Magazine

Vill du inspireras av cykelkunnigt folk samt få tips på saker som rör cykelvärlden så hittar du det här. Läs det senaste - skrivet av branschens bästa.

Få välmående anställda med förmånscykel

Förmånscykel - En investering i hälsa och miljö

Förmånscykel är ett koncept där arbetsgivaren erbjuder sina anställda möjlighet att leasa en cykel som en personalförmån. Detta fungerar likt en bilförmån där kostnaden för cykeln dras av från lönen före skatt, vilket gör det ekonomiskt fördelaktigt för både arbetsgivaren och de anställda. Genom att uppmuntra fler att cykla till jobbet minskar ni inte bara era medarbetares transportkostnader, utan bidrar även till en bättre miljö.

En förmånscykel kan vara allt från en standardcykel eller racercykel till en elcykel, vilket gör att även de som har längre resväg till arbetet kan ta del av förmånen. Förutom den uppenbara miljövinsten ger detta också anställda en chans till daglig motion, vilket har visat sig ha positiva effekter på både den fysiska och mentala hälsan.

Fysisk aktivitet och hjärnhälsa

Fysisk aktivitet, såsom cykling, har många fördelar för hjärnan. Regelbunden motion kan förbättra kognitiva processer i kroppen, så som minnet och koncentrationsförmågan. Dessutom kan fysisk aktivitet minska risken för neurodegenerativa sjukdomar som Alzheimers och andra demenssjukdomar. Läs mer kring fysisk aktivitet här.

När vi tränar ökar blodflödet till hjärnan, vilket bidrar till att tillföra mer syre och näringsämnen. Detta främjar bildandet av nya hjärnceller och stärker kopplingarna mellan dem, vilket i sin tur förbättrar hjärnans kapacitet. Regelbunden motion har också visat sig öka nivåerna av olika signalsubstanser, som serotonin och dopamin, vilka är kopplade till bättre humör och minskad stress.

Ökat välmående på arbetsplatsen

När anställda mår bra, presterar de också bättre. Att cykla till jobbet kan bidra till att minska stressnivåerna och förbättra det allmänna välmåendet. Studier har visat att personer som cyklar till arbetet ofta rapporterar högre energinivåer och bättre humör än de som kör eller åker kollektivt.

Genom att erbjuda förmånscykel till sina anställda uppmuntrar man till fysisk aktivitet, som cykling. Fysisk aktivitet förbättrar hälsa och välmående, ökar produktiviteten och bidrar till att skapa en positiv företagskultur. Förmånscykel är ett fantastikt sätt att få in den dagliga vardagsmotionen för dina anställda. Det är förmånligt för dina anställda med förmånscykel, för att inte nämna de positiva effekter cykeln har på miljön, när man väljer att ställa bilen hemma.

Så, varför inte trampa igång er personal och se vilka positiva effekter det kan få? Med förmånscykel kan ni som företag bidra till att skapa friska medarbetare, samt en gladare och mer produktiv arbetsplats. Läs mer om hur du skaffar förmånscykel här.