Magazine

Vill du inspireras av cykelkunnigt folk samt få tips på saker som rör cykelvärlden så hittar du det här. Läs det senaste - skrivet av branschens bästa.

Förmånscykel - vanligt förekommande begrepp

Vad är förmånscykel?

Förmånscykel är en förmån arbetsgivare kan erbjuda sina anställda. Det innebär att företaget leasar cyklar till sina anställda som i sin tur betalar genom bruttolöneavdrag. Cykeln blir billigare än att köpa den privat. Det kostar ingenting för arbetsgivaren att erbjuda tjänstecyklar men det är en schysst deal att erbjuda sina anställda. Läs mer om förmånscykel här

Vad är förmånsvärde?

När du tecknar ett avtal med din arbetsgivare om att nyttja en förmånscykel blir du skattepliktig på förmånsvärdet som överstiger 3000 kr. Förmånsvärdet kan förklaras som värdet av den förmån som du som anställd får av din arbetsgivare istället för att köpa samma cykel privat. Det vill säga den besparingen du gör genom att leasa cykeln via arbetsgivaren istället för att köpa cykeln privat är förmånsvärdet. Förmåner är i dem allra flesta fall skattepliktiga och det gäller även cykelförmåner.

Vad är förmånsbeskattning?

Förmånsbeskattning är den skatt som anställda betalar på en förmån som man tar emot från sin arbetsgivare. Generella regler som gäller förmåner som är skattepliktiga är att dem ska värderas till marknadsvärde. Läs mer om skatteregler för förmånscykel 2022 här.

Vad menas med bruttolöneavdrag på förmånscykel?

Bruttolön är lönen som anställda har tjänat innan skatten dragits av. Bruttolöneavdrag är därmed en överenskommelse mellan arbetstagare och arbetsgivare om en lägre bruttolön under uthyrningstiden i byte mot en förmån, som i det här fallet är en cykel. Bruttolöneavdrag är juridiskt sett inte en kostnad, däremot är det möjligt att tänka på det som en kostnad för att enklare förstå begreppet.

Vad är marginalskatt?

Marginalskatt är den skatt du betalar på din lön varje månad och är vanligtvis ungefär 30% eller 50%. Marginalskatten används för att räkna ut förmånsvärdet på förmånscyklar.

Vad innebär förmånscykel restvärde?

När hyresperioden är slut har cykeln i sig fortfarande ett värde. Det går inte att bestämma vad restvärdet blir i förväg. Hur mycket cykeln är värd efter hyresperioden bestämmer man i förhållande till marknaden som råder just då.

Vad innebär det att förmånscykel är kostnadsneutralt för arbetsgivaren?

Att förmånscykel är kostnadsneutralt för företag som vill erbjuda sina anställa förmånscykel innebär att arbetsgivare inte behöver betala något för att leasa förmånscyklar till sina anställda. Däremot kan arbetsgivare välja att subventionera förmånscyklar, alternativt en del av kostnaden för att göra det ännu mer förmånligt, men i grunden är förmånscykel kostnadsfritt för arbetsgivare.

Vad är ett underuthyrningsavtal?

Underuthyrningsavtal tecknas mellan den anställda som har en förmånscykel och arbetsgivaren. I avtalet specificeras bland annat hyrestid, hyresobjekt, priser, försäkringar och självrisker.

Läs mer om allt gällande förmånscykel här.

Läs också:

Om förmånscykel
Förmånscykel - en typ av leasing av cyklar?
Nya skatteregler gällande förmånscykel 2022
Hur du som företag kan erbjuda förmånscykel till dina anställda
Vad kostar det med förmånscykel?
Bokföra förmånscykel