Magazine

Vill du inspireras av cykelkunnigt folk samt få tips på saker som rör cykelvärlden så hittar du det här. Läs det senaste - skrivet av branschens bästa.

89 procent av svenskarna cyklar inte – det ska vi ändra på!

Endast 11 % av svenskarna cyklar en genomsnittlig dag - det tänker vi ändra på!

I samband med FN-initiativet World Bicycle Day (Cykelns dag) den 3 juni startar Cykelkraft, i samarbete med Hjärnfonden det nationella initiativet Cykelminnet för att få fler svenskar att hoppa upp på cykelsadeln.

– Precis som all fysisk träning har cykling positiva effekter på hjärnan liksom på resten av kroppen. Kropp och själ hör ihop. Men den mest positiva effekten på hjärnan, i dagens samhälle i alla fall, skulle jag vilja säga handlar om att vi ökar toleransen för stress, säger Yvonne Forsell, forskare och professor vid Karolinska Institutet.

Med initiativet Cykelminnet vill Cykelkraft i samarbete med Hjärnfonden vända trenden att allt färre svenskar cyklar. Cykelminnet ska inspirera, visa cykelglädjen och lyfta fram positiva effekter som fysisk aktivitet genom cykling kan ha.

– Många vanor grundläggs i tidig ålder och aktiv mobilitet är viktigt för barns utveckling och hälsa, vilket kan ge en positiv effekt på samhällsekonomin i ett långsiktigt perspektiv, säger Peter Arvidsson, vd på Cykelkraft.

Cykelminnet kommer i ett första steg gå ut i en nationell informationskampanj i samband med Cykelns dag den 3 juni som lyfter fördelarna med att fler cyklar mer, fokuserat på hälsa i allmänhet och hjärnhälsan i synnerhet. Om fler känner till fördelarna så kommer fler välja cykeln oftare.

Barn och ungas cyklande har över tid minskat drastiskt. Endast 16 procent av de unga cyklar en genomsnittlig dag. Sedan mitten på 90-talet har barn och ungas cyklande gått ner med över 40 procent. Om de skulle cykla mer och oftare skulle det leda till:

 • Bättre sömn.
 • Bättre prestation i skolan.
 • Utveckla skelett, muskler, leder, hjärta och lungor.
 • Förbättra koordination och motorisk kontroll.
 • Större kontroll över symptom som oro, ångest och depression.
 • Minskad risk för hjärt- och kärlsjuklighet i vuxen ålder.

Vuxna cyklar mindre än barn och unga. Endast 13 procent av vuxna i åldern 25–44 år och 11 procent av de i åldern 45–64 år cyklar varje dag? Om de väljer cykeln oftare kan det leda till:

 • Ökad tolerans för stress.
 • Bättre kondition.
 • Stärkta muskler.
 • Förbättrat minne.
 • Förbättrad sömn.
 • Minskad risk att bli sjuk.
 • Minskar risken för depressioner.
 • Förebyggande mot hjärt-kärlsjukdomar, typ 2- diabetes och vissa cancerformer.

De äldre är den grupp som cyklar allra minst. Trots att det inte går att glömma hur man cyklar verkar det som att de äldre glömt att man kan cykla. Endast 4 % av de över 65 år cyklar en genomsnittlig dag. Men det finns gott om argument för att äldre borde cykla oftare:

 • Fysisk aktivitet kan senarelägga debuten av demens.
 • Minskar stilla- och hemmasittande, kan öka sociala aspekter i vardagen.
 • Cykling är en skonsam motionsform för muskler och leder.
 • För att inte tala om de miljömässiga vinsterna som ökat cyklande bidrar till!

– Vi är glada över att samarbeta med Cykelkraft som uppmuntrar fler att cykla och röra på sig. Vi vet att fysisk aktivitet kan förebygga flera av hjärnans sjukdomar, förbättra en del av hjärnans kognitiva funktioner och leda till bättre psykisk hälsa, säger Mats-Olof Engarås, insamlingschef för stora gåvor på Hjärnfonden.


Om Cykelminnet

Cykelminnet är ett initiativ av Cykelkraft för att få fler att hitta eller återupptäcka glädjen och nyttan med cykling. Precis som att hjärnan minns hur man cyklar när man väl lärt sig, handlar Cykelminnet om att fortsätta skapa oförglömliga cykelminnen. Förutom att uppmuntra till cykelglädje bidrar Cykelminnet till Hjärnfondens arbete för ett samhälle där alla hjärnor når sin fulla potential, fria från sjukdomar.


Cykelminnet - Cykelkraft i samarbete med Hjärnfonden


Vad är internationella världscykeldagen?

Internationella världscykeldagen, initierad av FN, firas den 3 juni varje år. Det är den dagen vi erkänner cykelns unika och mångsidiga karaktär, dess hållbarhet, tillförlitlighet, och dess betydelse för transport, hälsa och miljö. Syftet är att främja cykeln som ett hållbart transportmedel, att öka medvetenheten om dess fördelar och att uppmuntra beslutsfattare att förbättra cykelinfrastrukturen. Initiativet strävar också efter att främja fysisk aktivitet och bidra till att uppnå globala utvecklingsmål.


Hjärnfonden Press/PR

press@hjarnfonden.se

Cykelkraft Press/PR

cykelminnet@cykelkraft.se